فروشگاه اینترنتی دوربین مداربسته

09352589150 تلفن
تصویر نام دوربین نام برند قیمت
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP داهوا 520،000 تومان
دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE5512p دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE5512p هایک ویژن 350،000 تومان
دوربین مداربسته شیائومی مدل MJSXJ05CM Global دوربین مداربسته شیائومی مدل MJSXJ05CM Global شیائومی 950،000 تومان
دوربین مداربسته دی لینک مدل DCS-825L دوربین مداربسته دی لینک مدل DCS-825L دی لینک 1،290،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P های لوک 250،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF هایک ویژن 750،000 تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF هایک ویژن 920،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل IMI CMSXJ13B دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل IMI CMSXJ13B شیائومی 1،080،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM شیائومی 950،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT5 دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT5 هایک ویژن 1،490،000 تومان
دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP هایک ویژن 550،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HFW1400DP دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HFW1400DP داهوا 1،150،000 تومان
دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200EMPA دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200EMPA داهوا 745،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه دی لینک مدل DCS-2530L دوربین مداربسته تحت شبکه دی لینک مدل DCS-2530L دی لینک 1،070،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه دی لینک مدل DCS-4603 دوربین مداربسته تحت شبکه دی لینک مدل DCS-4603 دی لینک 1،300،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه بی‌سیم دی لینک مدل DCS-2130 دوربین مداربسته تحت شبکه بی‌سیم دی لینک مدل DCS-2130 دی لینک 560،000 تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200DP دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200DP داهوا 760،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ02HL Global دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ02HL Global شیائومی 640،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B110-M دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B110-M های لوک 350،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک مدل IPC-T120-D دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک مدل IPC-T120-D های لوک 810،000 تومان
دوربین تحت شبکه هایلوک مدل IPC-D140H دوربین تحت شبکه هایلوک مدل IPC-D140H های لوک 1،200،000 تومان
دوربین پلاک خوان داهوا ITC237 PW1B IRZ ANPR دوربین پلاک خوان داهوا ITC237 PW1B IRZ ANPR داهوا 12،000،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HAC-HDW1200M دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HAC-HDW1200M داهوا 600،000 تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-IPC-HFW1230SP دوربین مداربسته داهوا مدل DH-IPC-HFW1230SP داهوا 1،610،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A داهوا 630،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل IPC-HFW4431T دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل IPC-HFW4431T داهوا 2،900،000 تومان
دوربین مداربسته اسپید دام های لوک مدل PTZ-T4215I-D دوربین مداربسته اسپید دام های لوک مدل PTZ-T4215I-D های لوک 4،100،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T240-P دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T240-P های لوک 630،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B140-P دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B140-P های لوک 645،000 تومان
دوربین مداربسته لامپی مدل v380 FullHD دوربین مداربسته لامپی مدل v380 FullHD No name 530،000 تومان
دوربین مداربسته لامپی کوپر مدل Wifi Bulb HD Cooper دوربین مداربسته لامپی کوپر مدل Wifi Bulb HD Cooper No name 510،000 تومان
دوربین مداربسته لامپی هیترون Hitron دوربین مداربسته لامپی هیترون Hitron No name 580،000 تومان
دوربین مداربسته لامپی مدل vsonic دوربین مداربسته لامپی مدل vsonic No name 550،000 تومان
دوربین مداربسته لامپی مدل DL-903 دوربین مداربسته لامپی مدل DL-903 No name 640،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF هایک ویژن 290،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRP دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRP هایک ویژن 290،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRP دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRP هایک ویژن 495،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR هایک ویژن 640،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRP دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRP هایک ویژن 560،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1 دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1 هایک ویژن 480،000 تومان
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن مدل DS-2CE16C2P-IT1 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن مدل DS-2CE16C2P-IT1 هایک ویژن 400،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1643G0-I دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1643G0-I هایک ویژن 5،750،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2DE4225IW-DE دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2DE4225IW-DE هایک ویژن 13،700،000 تومان
دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-I دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-I هایک ویژن 2،440،000 تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0-I دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0-I هایک ویژن 1،700،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT3 دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT3 هایک ویژن 1،080،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3 دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3 هایک ویژن 920،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I هایک ویژن 1،950،000 تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I هایک ویژن 1،550،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPFS دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPFS هایک ویژن 580،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW هایک ویژن 1،680،000 تومان

درباره ما

فروشگاه دوربین استور عرضه کننده انواع دوربین مداربسته ، دستگاه DVR ، انواع سیستم های حفاظتی و نظارتی اماکن ، ادارات و منازل می باشد .
در این فروشگاه بهترین مدل های دوربین مداربسته از برند های معتبری از جمله داهوا ، هایک ویژن ، دی لینک ، شیائومی ، های لوک و ... تهیه شده است .
همچنین پکیج های آماده ی دوربین مداربسته ، مناسب برای کاربری های مختلف گردآوری شده است که شما می توانید بر اساس نیاز خود آن ها را تهیه فرمایید .
فروشگاه دوربین استور تنها یک فروشگاه دوربین مداربسته نیست . در صورت نیاز به نصب دوربین مداربسته شما می توانید در هنگام سفارش محصول با کارشناسان ما برای نصب محصول خود هماهنگی های لازم را انجام دهید .
همچنین در دوربین استور انواع تجهیزات جانبی دوربین مداربسته از جمله سیم و کابل ، منبع تغذیه ، هارد و ... موجود است .
تیم دوربین استور آماده ی اجرای انواع سیستم های حفاظتی و امنیتی مختلف اداری ، تجاری ، خانگی و ... می باشد .
 برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

درباره ما

آخرین مطالب

بدون دسته بندی خانه هوشمند - فروش تجهیزات و اجرای هوشمند سازی خانه شما

پرسش های متداول

 • دوربین مداربسته چه کاربردی دارد ؟

  دوربین مداربسته از جمله ابزار بسیار کاربردی است که کمبود آن وقتی احساس میشود که حادثه ای رخ می دهد، امنیتی به خطر می افتد یا منافعی از دست می رود. دوربین های مداربسته، به تنهایی می توانند جلوی بخش زیادی از نا امنی ها را بگیرند.

 • چه تعداد دوربین مداربسته نیاز داریم ؟

  تعداد دوربین مداربسته مورد نظر بستگی به متراژ محل مورد نظر ، تعداد فضا ها و قسمت های جدا شده ( مانند اتاق ها ) ، سطح امنیت منطقه

 • دستگاه DVR چیست ؟

  دستگاه DVR دستگاهی برای مدیریت و ذخیره فیلم ها و تصاویر دوربین های مداربسته می باشد .

 • بهترین برند های دوربین مداربسته کدام است ؟

  برند های داهوا ، هایک ویژن ، دی لینک ، پاناسونیک جزو بهترین برند های دوربین مداربسته در سطح جهانی هستند .

انواع دوربین مدارسته

دوربین های مداربسته از نظر شکل ظاهری و نوع کاربری دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام از آن ها دارای ویژگی های خاصی می باشند .

دوربین های مداربسته از نظر تکنولوژی به سه دسته ی آنالوگ ، تحت شبکه ( آی پی ) و اچ دی تقسیم می شوند .

دوربین مداربسته آنالوگ

دوربین های مداربسته آنالوگ ساده ترین نوع دوربین مداربسته هستند . دوربین مداربسته آنالوگ جزو دوربین مداربسته ارزان قیمت هستند . نصب دوربین مداربسته آنالوگ بسیار آسان است . این دوربین ها از تنوع بالایی برخوردار هستند . به خاطر همین ویژگی ها دوربین های آنالوگ دارای طرفداران زیادی است و از محبوبیت بالایی برخوردار است .

در دوربین های مداربسته آنالوگ سیگنال ها به صورت آنالوگ و با سرعت پایین ارسال می شود و نسبت به دوربین های مداربسته تحت شبکه کیفیت پایین تری دارند .

دوربین آنالوگ از طریق کابل کواکسیال به دستگاه DVR متصل می شود .

یکی از معایب دوربین های آنالوگ احتمال نویز گرفتن آن هاست . دوربین های آنالوگ برای استفاده در محیط های پر رفت و آمد و کم نور مناسب نیستند . زیرا دارای تاخیر چند ثانیه ای در انتقال تصویر هستند .

دوربین مداربسته آی پی ( تحت شبکه )

دوربین مداربسته آی پی تحت شبکه در دو نوع بی سیم ( دوربین مداربسته بی سیم ) و با سیم تولید می شود . اتصال این دوربین ها از طریق کابل شبکه می باشد . تصاویر دوربین های مداربسته تحت شبکه را می توان از طریق اینترنت ارسال کرد .

قیمت دوربین مداربسته تحت شبکه از قیمت دوربین مداربسته آنالوگ بالاتر است . در این دوربین ها امکان انتقال همزمان صدا و تصویر وجود دارد . همچنین این دوربین ها دارای کیفیت بالاتری نسبت به دوربین های آنالوگ هستند .

دوربین مداربسته با کیفیت HD

دوربین های مداربسته HD کیفیت تصویر بسیار بالایی دارند و معمولا برای مکان های مهم و حساس مانند بانک ها ، ادارات ، مراکز نظامی ، فروشگاه ها و ... استفاده می شود .

این تکنولوژی در دوربین های مداربسته آنالوگ و تحت شبکه استفاده می شود . دوربین هایی که دارای این تکنولوژی هستند دارای رزولوشن تصویر بسیار بالایی هستند . این دوربین های مداربسته در تکنولوژی های متفاوت HDTVI، HDCVI، AHD وجود دارند .

انواع دوربین مداربسته از نظر شکل ظاهری

دوربین مداربسته بولت

دوربین مداربسته بولت معمولا مستطیلی شکل  ویا استوانه ای شکل هستند و معمولا برای ثبت تصاویر در فواصل زیاد استفاده می شوند . دوربین های بولت معمولا دارای قابلیت دید در شب ( دوربین مداربسته دید در شب ) بوده و می توانند در محیط های تاریک و کم نور مورد استفاده قرار بگیرند .

دوربین های بولت قابلیت چرخش ندارند و از یک مکان ثابت می توانند تصویر برداری کنند . این دوربین ها را می توان با استفاده از یک پوشش ضد آب کرد و در فضا های باز مورد استفاده قرار داد .

دوربین مداربسته دام

دوربین های مداربسته دام دارای شکل گنبدی و گرد هستند . این دوربین ها معمولا بر روی سقف یا دیوار نصب می شوند .

دوربین مداربسته دام برای فضاهای داخلی استفاده می شود . برخی از دوربین های دام قابلیت چرخش داشته و می توانند در زوایای مختلف تصویر برداری کنند .

دوربین مداربسته اسپید دام

دوربین های مداربسته اسپید دام یا گردان ( PTZ ) مانند دوربین های دام قابلیت چرخش و زوم کردن در یک نقطه خاص را دارند . مهم ترین ویژگی و قابلیت دوربین مداربسته اسپید دام قابلیت پریست ( Preset ) است . با استفاده از این قابلیت می توان به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده از مکان های مختلف تصویر برداری و ثبت کرد .

دوربین مداربسته چشم ماهی

دوربین های مداربسته چشم ماهی دارای زاویه دید وسیع و 360 درجه هستند . محل نصب دوربین مداربسته چشم ماهی در سقف است . با نصب یک عدد دوربین مداربسته چشم ماهی به جای چند دوربین مداربسته می توان در هزینه ها صرفه جویی کرد .

دوربین مداربسته دید در شب

دوربین مداربسته دید در شب با استفاده از ال ای دی های مادون قرمز قادر است در محیط های با نور کم و تاریک تصویر برداری کند . این نور مادون قرمز توسط چشم انسان قابل رویت نیست و فقط توسط دوربین قابل تشخیص است . برد دوربین های مداربسته دید در شب معمولا 20 متر است .

دوربین مداربسته بی سیم

دوربین مداربسته بی سیم از طریق یک ارسال کننده بدون سیم اطلاعات صدا و تصویر را برای نقطه ای دیگر ارسال می کند . دوربین مداربسته بی سیم برای تامین برق خود از یک یا دو کابل استفاده می کند . از مزایای دوربین مداربسته بی سیم می توان به هزینه ی نصب پایین تر و راه اندازی آسان تر اشاره کرد .

دوربین مداربسته پلاک خوان

دوربین مداربسته پلاک خوان ، دوربین هایی هستند که دارای رزولوشن و کیفیت تصویر بالایی هستند و قادرند پلاک اتومبیل هایی که از آن نقطه تردد می کنند را ثبت کنند . هر چقدر رزولوشن تصویر آن ها بالاتر باشد ، برد دوربین پلاک خوان نیز بیشتر می شود و قادر است از فاصله ی بیشتری پلاک ها را ثبت نماید .

دوربین های پلاک خوان دوربین هایی تخصصی هستند که دارای یک نرم افزار داخلی برای شناسایی و ضبط پلاک خودرو ها حتی در هنگام حرکت هستند . دوربین های پلاک خوان می توانند حرکت خودروها را از مسافت های دور حتی در سرعت های بالا و نور آزاردهنده چراغ خودرو ثبت کنند .

دوربین مداربسته لامپی

دوربین های مداربسته لامپی از نظر ظاهری همانند یک لامپ می مانند و در سرپیچ به جای لامپ بسته می شوند و برق خود را از سرپیچ تامین می کنند .

دوربین های مداربسته لامپی برای ذخیره تصاویر  وفیلم ها از مموری بهره می برند . زاویه دید آن ها وسیع و 360 درجه می باشد .

هر دوربین مداربسته لامپی می تواند یک سالن نسبتا بزرگ تا حدود ۸۰ متر مربع را به طور کامل و با کیفیت بالا پوشش دهد .

دوربین مداربسته ضد آب

دوربین مداربسته ای که در فضای باز نصب می شود باید دارای ویژگی ها و شرایط خاصی باشد . از مهم ترین این ویژگی ها می توان به ضد آب بودن آن اشاره کرد .

دوربین مداربسته ضد آب بطور عمومی استانداردIP بالاتر از ۶۵ دارند. معنی استاندارد و درجه IP65 مقاومت دوربین مداربسته دربرابر نفوذ آب باران است، یعنی این دوربین مداربسته قابلیت استفاده درمحیط های بیرونی را دارد.

تماس با ما

متن آزمایشی
تماس بگیرید