فروشگاه اینترنتی دوربین مداربسته

09038988338 تلفن
تصویر نام دوربین نام برند قیمت
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP داهوا 740،000 تومان
دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE5512p دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE5512p هایک ویژن
دوربین مداربسته شیائومی مدل MJSXJ05CM Global دوربین مداربسته شیائومی مدل MJSXJ05CM Global شیائومی 1،800،000 تومان
دوربین مداربسته دی لینک مدل DCS-825L دوربین مداربسته دی لینک مدل DCS-825L دی لینک
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P های لوک
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IF هایک ویژن
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITF هایک ویژن 1،150،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل IMI CMSXJ13B دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل IMI CMSXJ13B شیائومی
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM شیائومی
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT5 دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT5 هایک ویژن
دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP هایک ویژن 520،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HFW1400DP دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HFW1400DP داهوا 1،120،000 تومان
دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200EMPA دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200EMPA داهوا
دوربین مداربسته تحت شبکه دی لینک مدل DCS-2530L دوربین مداربسته تحت شبکه دی لینک مدل DCS-2530L دی لینک
دوربین مداربسته تحت شبکه دی لینک مدل DCS-4603 دوربین مداربسته تحت شبکه دی لینک مدل DCS-4603 دی لینک
دوربین مداربسته تحت شبکه بی‌سیم دی لینک مدل DCS-2130 دوربین مداربسته تحت شبکه بی‌سیم دی لینک مدل DCS-2130 دی لینک
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200DP دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200DP داهوا 999،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ02HL Global دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ02HL Global شیائومی
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B110-M دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B110-M های لوک
دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک مدل IPC-T120-D دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک مدل IPC-T120-D های لوک
دوربین تحت شبکه هایلوک مدل IPC-D140H دوربین تحت شبکه هایلوک مدل IPC-D140H های لوک
دوربین پلاک خوان داهوا ITC237 PW1B IRZ ANPR دوربین پلاک خوان داهوا ITC237 PW1B IRZ ANPR داهوا 9،900،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HAC-HDW1200M دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HAC-HDW1200M داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-IPC-HFW1230SP دوربین مداربسته داهوا مدل DH-IPC-HFW1230SP داهوا
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A داهوا 815،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل IPC-HFW4431T دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل IPC-HFW4431T داهوا
دوربین مداربسته اسپید دام های لوک مدل PTZ-T4215I-D دوربین مداربسته اسپید دام های لوک مدل PTZ-T4215I-D های لوک 4،100،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T240-P دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T240-P های لوک
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B140-P دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B140-P های لوک
دوربین مداربسته لامپی مدل v380 FullHD دوربین مداربسته لامپی مدل v380 FullHD No name 580،000 تومان
دوربین مداربسته لامپی کوپر مدل Wifi Bulb HD Cooper دوربین مداربسته لامپی کوپر مدل Wifi Bulb HD Cooper No name
دوربین مداربسته لامپی هیترون Hitron دوربین مداربسته لامپی هیترون Hitron No name
دوربین مداربسته لامپی مدل vsonic دوربین مداربسته لامپی مدل vsonic No name
دوربین مداربسته لامپی مدل DL-903 دوربین مداربسته لامپی مدل DL-903 No name
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRPF هایک ویژن
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRP دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRP هایک ویژن
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRP دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRP هایک ویژن
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR هایک ویژن 640،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRP دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRP هایک ویژن 840،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1 دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1 هایک ویژن
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن مدل DS-2CE16C2P-IT1 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن مدل DS-2CE16C2P-IT1 هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1643G0-I دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1643G0-I هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2DE4225IW-DE دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2DE4225IW-DE هایک ویژن 12،200،000 تومان
دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-I دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-I هایک ویژن
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0-I دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0-I هایک ویژن 1،500،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT3 دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT3 هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3 دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3 هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1043G0-I هایک ویژن 1،950،000 تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1123G0-I هایک ویژن
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPFS دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITPFS هایک ویژن 750،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2Q10FD-IW هایک ویژن 2،200،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T63G0-I8 دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T63G0-I8 هایک ویژن
دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRF دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IRF هایک ویژن 940،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1023G0E-I هایک ویژن 1،390،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل (DS-2CD2163G0-I(S دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل (DS-2CD2163G0-I(S هایک ویژن 5،200،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2F52F-IS دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2F52F-IS هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2143G0-ISCKV دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2143G0-ISCKV هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2T43G0-I5 هایک ویژن 3،940،000 تومان
دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2420F-IW دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2420F-IW هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1143G0-I دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1143G0-I هایک ویژن 2،950،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMM دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMM هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2047G1-L دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2047G1-L هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1323G0E-I دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD1323G0E-I هایک ویژن 1،700،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMF دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE76D0T-ITMF هایک ویژن 990،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2610F-I دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2610F-I هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2423G0-IW دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2423G0-IW هایک ویژن 2،880،000 تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE18U8T-IT3 هایک ویژن 3،495،000 تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT3ZF دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT3ZF هایک ویژن
دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200MP دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200MP داهوا 599،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل 2k pro دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل 2k pro شیائومی 1،570،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل ds 2cd1123 go-l دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل ds 2cd1123 go-l هایک ویژن 2،490،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل ds-2cd1043goe-l دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل ds-2cd1043goe-l هایک ویژن 1،960،000 تومان
دوربین مداربسته بولت داهوا HFW1200SP دوربین مداربسته بولت داهوا HFW1200SP داهوا
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DH-IPC-HFW1225M-I1 دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DH-IPC-HFW1225M-I1 داهوا
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITPFS دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-ITPFS هایک ویژن 1،100،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه مدل HD-001 دوربین مداربسته تحت شبکه مدل HD-001 No name
دوربین مداربسته تحت شبکه بی سیم مدل XP-219 دوربین مداربسته تحت شبکه بی سیم مدل XP-219 No name
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3F دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H0T-IT3F هایک ویژن 1،350،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل 7832P3 دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل 7832P3 No name
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D3T-I3F دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D3T-I3F هایک ویژن
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR هایک ویژن 820،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HDW1100EP دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HDW1100EP داهوا
دوربین مداربسته و دزدگیر بی سیم هگزا مدل smarthome دوربین مداربسته و دزدگیر بی سیم هگزا مدل smarthome No name 870،000 تومان
دوربین مداربسته لامپی مدل FV-A3608D-1080PH-L دوربین مداربسته لامپی مدل FV-A3608D-1080PH-L No name
دوربین مداربسته بی سیم مدل XP-300 دوربین مداربسته بی سیم مدل XP-300 No name 690،000 تومان
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ09CM دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ09CM شیائومی 1،130،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ مدل AOP-HDB320A دوربین مداربسته آنالوگ مدل AOP-HDB320A No name
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2P-VFIR3 دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2P-VFIR3 هایک ویژن 570،000 تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2443G0-IW دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2443G0-IW هایک ویژن 3،499،000 تومان
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16H0T-IT1F هایک ویژن 1،099،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITPFS دوربین مداربسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-ITPFS هایک ویژن
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DH-HAC-HFW1500SLP دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DH-HAC-HFW1500SLP داهوا
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ10CM دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ10CM شیائومی 1،020،000 تومان
دوربین شیائومی مدل MIdrive d05 دوربین شیائومی مدل MIdrive d05 شیائومی
دوربین آینه ای کلارو ( دو دوربین ) دوربین آینه ای کلارو ( دو دوربین ) No name
دوربین شیائومی مدل MIdrive d08 دوربین شیائومی مدل MIdrive d08 شیائومی
دوربین پشت آینه ای دوربین پشت آینه ای No name
دوربین شیائومی آینه ای مدل YI Miror Dash Camera دوربین شیائومی آینه ای مدل YI Miror Dash Camera شیائومی
پکیج دوربین مدار بسته 2 عددی ( اقتصادی ) پکیج دوربین مدار بسته 2 عددی ( اقتصادی ) No name 2،050،000 تومان
پکیج دوربین مداربسته 4 عددی ( اقتصادی ) پکیج دوربین مداربسته 4 عددی ( اقتصادی ) No name 2،500،000 تومان
پکیج دوربین مداربسته 6 عددی ( اقتصادی ) پکیج دوربین مداربسته 6 عددی ( اقتصادی ) No name 2،950،000 تومان
پکیج دوربین مداربسته 8 عددی ( اقتصادی ) پکیج دوربین مداربسته 8 عددی ( اقتصادی ) No name
دوربین آینه ای خودرو سیم کارت خور دوربین آینه ای خودرو سیم کارت خور No name
دوربین اتاق کودک ماترون مدل V380S wifi baby w1 دوربین اتاق کودک ماترون مدل V380S wifi baby w1 No name
دوربین پلاک خوان مدل AT دوربین پلاک خوان مدل AT No name 6،400،000 تومان
دوربين شيائومی مدل YI Smart Dash Camera دوربين شيائومی مدل YI Smart Dash Camera شیائومی
دوربین اتاق کودک مدل V380 دوربین اتاق کودک مدل V380 No name 590،000 تومان
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن مدل DS-2DE7232IW-AE دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن مدل DS-2DE7232IW-AE هایک ویژن 19،999،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدلDH-HAC-B2A21P-0360B دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدلDH-HAC-B2A21P-0360B داهوا 520،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21 دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21 داهوا 660،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HDW 1200TRQP دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HDW 1200TRQP داهوا 485،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P داهوا 660،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدلDH-HAC-B1A21P-0360B دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدلDH-HAC-B1A21P-0360B داهوا 660،000 تومان
دستگاه DVR داهوا مدل XVR1B04 دستگاه DVR داهوا مدل XVR1B04 داهوا
دستگاه DVR داهوا مدل XVR1B08 دستگاه DVR داهوا مدل XVR1B08 داهوا
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I داهوا
دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل HFW-1500TP دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل HFW-1500TP داهوا 990،000 تومان
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B120-MS دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-B120-MS های لوک 699،000 تومان

درباره ما

فروشگاه دوربین استور عرضه کننده انواع دوربین مداربسته ، دستگاه DVR ، انواع سیستم های حفاظتی و نظارتی اماکن ، ادارات و منازل می باشد .
در این فروشگاه بهترین مدل های دوربین مداربسته از برند های معتبری از جمله داهوا ، هایک ویژن ، دی لینک ، شیائومی ، های لوک و ... تهیه شده است .
همچنین پکیج های آماده ی دوربین مداربسته ، مناسب برای کاربری های مختلف گردآوری شده است که شما می توانید بر اساس نیاز خود آن ها را تهیه فرمایید .
فروشگاه دوربین استور تنها یک فروشگاه دوربین مداربسته نیست . در صورت نیاز به نصب دوربین مداربسته شما می توانید در هنگام سفارش محصول با کارشناسان ما برای نصب محصول خود هماهنگی های لازم را انجام دهید .
همچنین در دوربین استور انواع تجهیزات جانبی دوربین مداربسته از جمله سیم و کابل ، منبع تغذیه ، هارد و ... موجود است .
تیم دوربین استور آماده ی اجرای انواع سیستم های حفاظتی و امنیتی مختلف اداری ، تجاری ، خانگی و ... می باشد .
 برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

درباره ما

آخرین مطالب

بدون دسته بندی دوربین مداربسته AHD چیست ؟ | تفاوت آن با دوربین مداربسته آی پی
بدون دسته بندی راهنمای نصب دوربین لامپی | نحوه اتصال به گوشی موبایل
بدون دسته بندی قیمت دوربین مداربسته پنل خورشیدی (سولار) بدون نیاز به برق "جدول مشخصات فنی"

پرسش های متداول

 • دوربین مداربسته چه کاربردی دارد ؟

  دوربین مداربسته از جمله ابزار بسیار کاربردی است که کمبود آن وقتی احساس میشود که حادثه ای رخ می دهد، امنیتی به خطر می افتد یا منافعی از دست می رود. دوربین های مداربسته، به تنهایی می توانند جلوی بخش زیادی از نا امنی ها را بگیرند.

 • چه تعداد دوربین مداربسته نیاز داریم ؟

  تعداد دوربین مداربسته مورد نظر بستگی به متراژ محل مورد نظر ، تعداد فضا ها و قسمت های جدا شده ( مانند اتاق ها ) ، سطح امنیت منطقه

 • دستگاه DVR چیست ؟

  دستگاه DVR دستگاهی برای مدیریت و ذخیره فیلم ها و تصاویر دوربین های مداربسته می باشد .

 • بهترین برند های دوربین مداربسته کدام است ؟

  برند های داهوا ، هایک ویژن ، دی لینک ، پاناسونیک جزو بهترین برند های دوربین مداربسته در سطح جهانی هستند .

 • دوربین خودرو چه کاربردی دارد ؟

  فیلمبرداری دائمی و ثبت وقایع و حوادث ، کمک به تشخیص مقصر در تصادفات ، فیلمبرداری در هنگام وارد دن ضربه به خودروی پارک شده ، ایفای نقش دوربین دنده عقب در برخی مدل ها ، ثبت لحظات به یاد ماندنی در هنگام سفر و طبیعت گردی

 • ویژگی های دوربین لامپی چیست ؟

  ضبط تصاویر دوربین مداربسته بر روی کارت حافظه میکرو SD بدون نیاز به دستگاه DVR

  دارای اسپیکر و میکروفن داخلی جهت ارتباط صوتی دو طرفه

  امکان زوم دیجیتال ۴x

  امکان دریافت هشدارها به محض تشخیص صدا یا حرکت ، از طریق ایمیل یا اپلیکیشن V380

  نصب آسان و سریع

  دارای اپلیکیشن اندروید ios

 • تفاوت دوربین کودک با سایر دوربین های مداربسته چیست ؟

  اتصال به دوربین از طریق تلفن همراه و دسترسی به صدا و تصویر آن

  مجهز به میکروفن و بلندگو جهت ارتباط دو طرفه

  قابلیت چرخش در همه ی زوایا

  تشخیص صدا و حرکت و دریافت هشدار به محض بیدار شدن و تکان خوردن کودک

  پخش لالایی یا داستان برای کودک در بعضی مدل ها

  وجود سنسور دما و رطوبت در بعضی مدل ها

  قابلیت دید در شب

  نصب بسیار آسان

انواع دوربین مدارسته

دوربین های مداربسته از نظر شکل ظاهری و نوع کاربری دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام از آن ها دارای ویژگی های خاصی می باشند . به طور کلی به دو دسته ی دام و بولت تقسیم می شوند .

دوربین های مداربسته از نظر تکنولوژی به سه دسته ی آنالوگ ، تحت شبکه ( آی پی ) و دوربین مداربسته AHD تقسیم می شوند .

دوربین مداربسته آنالوگ

دوربین های مداربسته آنالوگ ساده ترین نوع دوربین مداربسته هستند . دوربین مداربسته آنالوگ جزو دوربین مداربسته ارزان قیمت هستند . نصب دوربین مداربسته آنالوگ بسیار آسان است . این دوربین ها از تنوع بالایی برخوردار هستند . به خاطر همین ویژگی ها دوربین های آنالوگ دارای طرفداران زیادی است و از محبوبیت بالایی برخوردار است .

در دوربین های مداربسته آنالوگ سیگنال ها به صورت آنالوگ و با سرعت پایین ارسال می شود و نسبت به دوربین های مداربسته تحت شبکه کیفیت پایین تری دارند .

دوربین آنالوگ از طریق کابل کواکسیال به دستگاه DVR متصل می شود و ضبط و نگهداری تصاویر توسط دستگاه DVR انجام می شود .

یکی از معایب دوربین های آنالوگ احتمال نویز گرفتن آن هاست . دوربین های آنالوگ برای استفاده در محیط های پر رفت و آمد و کم نور مناسب نیستند . زیرا دارای تاخیر چند ثانیه ای در انتقال تصویر هستند .

دوربین مداربسته آی پی ( تحت شبکه )

دوربین مداربسته آی پی تحت شبکه در دو نوع بی سیم ( دوربین مداربسته بی سیم ) و با سیم تولید می شود . اتصال این دوربین ها از طریق کابل شبکه می باشد . تصاویر دوربین های مداربسته تحت شبکه را می توان از طریق اینترنت ارسال کرد .

قیمت دوربین مداربسته تحت شبکه از قیمت دوربین مداربسته آنالوگ بالاتر است . در این دوربین ها امکان انتقال همزمان صدا و تصویر وجود دارد . همچنین این دوربین ها دارای کیفیت بالاتری نسبت به دوربین های آنالوگ هستند .

دوربین مداربسته با کیفیت HD

دوربین های مداربسته HD کیفیت تصویر بسیار بالایی دارند و معمولا برای مکان های مهم و حساس مانند بانک ها ، ادارات ، مراکز نظامی ، فروشگاه ها و ... استفاده می شود .

این تکنولوژی در دوربین های مداربسته آنالوگ و تحت شبکه استفاده می شود . دوربین هایی که دارای این تکنولوژی هستند دارای رزولوشن تصویر بسیار بالایی هستند . این دوربین های مداربسته در تکنولوژی های متفاوت HDTVI، HDCVI، AHD وجود دارند .

انواع دوربین مداربسته از نظر شکل ظاهری

دوربین مداربسته بولت

دوربین مداربسته بولت معمولا مستطیلی شکل و یا استوانه ای شکل هستند و معمولا برای ثبت تصاویر در فواصل زیاد استفاده می شوند . دوربین های بولت معمولا دارای قابلیت دید در شب ( دوربین مداربسته دید در شب ) بوده و می توانند در محیط های تاریک و کم نور مورد استفاده قرار بگیرند .

دوربین های بولت قابلیت چرخش ندارند و از یک مکان ثابت می توانند تصویر برداری کنند . این دوربین ها را می توان با استفاده از یک پوشش ضد آب کرد و در فضا های باز مورد استفاده قرار داد .

دوربین مداربسته دام

دوربین های مداربسته دام دارای شکل گنبدی و گرد هستند . این دوربین ها معمولا بر روی سقف یا دیوار نصب می شوند .

دوربین مداربسته دام برای فضاهای داخلی استفاده می شود . بیشتر مدل های دام دارای قابلیت دید در شب هستند . برخی از دوربین های دام قابلیت چرخش داشته و می توانند در زوایای مختلف تصویر برداری کنند .

دوربین مداربسته اسپید دام

دوربین های مداربسته اسپید دام یا گردان ( PTZ ) مانند دوربین های دام قابلیت چرخش و زوم کردن در یک نقطه خاص را دارند . مهم ترین ویژگی و قابلیت دوربین مداربسته اسپید دام قابلیت پریست ( Preset ) است . با استفاده از این قابلیت می توان به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده از مکان های مختلف تصویر برداری و ثبت کرد .

دوربین مداربسته چشم ماهی

دوربین های مداربسته چشم ماهی دارای زاویه دید وسیع و 360 درجه هستند . محل نصب دوربین مداربسته چشم ماهی در سقف است . با نصب یک عدد دوربین مداربسته چشم ماهی به جای چند دوربین مداربسته می توان در هزینه ها صرفه جویی کرد .

دوربین مداربسته دید در شب

دوربین مداربسته دید در شب با استفاده از ال ای دی های مادون قرمز قادر است در محیط های با نور کم و تاریک تصویر برداری کند . این نور مادون قرمز توسط چشم انسان قابل رویت نیست و فقط توسط دوربین قابل تشخیص است . برد دوربین های مداربسته دید در شب معمولا 20 متر است اما در برخی مدل ها تا 50 متر هم می رسد .

دوربین مداربسته بی سیم

دوربین مداربسته بی سیم از طریق یک ارسال کننده بدون سیم اطلاعات صدا و تصویر را برای نقطه ای دیگر ارسال می کند . دوربین مداربسته بی سیم برای تامین برق خود از یک یا دو کابل استفاده می کند . از مزایای دوربین مداربسته بی سیم می توان به هزینه ی نصب پایین تر و راه اندازی آسان تر اشاره کرد . دوربین های بی سیم معمولا از نوع تحت شبکه هستند و از طریق مودم ( اینترنت ) تصاویر و اطلاعات را ارسال می کنند . با نصب دوربین مداربسته بیسیم می توانید هوشمند سازی خانه خود را انجام دهید .

دوربین مداربسته پلاک خوان

دوربین مداربسته پلاک خوان ، دوربین هایی هستند که دارای رزولوشن و کیفیت تصویر بالایی هستند و قادرند پلاک اتومبیل هایی که از آن نقطه تردد می کنند را ثبت کنند . هر چقدر رزولوشن تصویر آن ها بالاتر باشد ، برد دوربین پلاک خوان نیز بیشتر می شود و قادر است از فاصله ی بیشتری پلاک ها را ثبت نماید . یکی از دوربی نهای پلاک خوان محبوب در بازار دوربین پلاک خوان مدل AT است .

دوربین های پلاک خوان دوربین هایی تخصصی هستند که دارای یک نرم افزار داخلی برای شناسایی و ضبط پلاک خودرو ها حتی در هنگام حرکت هستند . دوربین های پلاپ خوان معمولا برای پارکنگ ها ( دوربین مداربسته پارکینگ ) نصب می شوند .

دوربین مداربسته لامپی

دوربین های مداربسته لامپی از نظر ظاهری همانند یک لامپ می مانند و در سرپیچ به جای لامپ بسته می شوند و برق خود را از سرپیچ تامین می کنند .

دوربین های مداربسته لامپی برای ذخیره تصاویر  وفیلم ها از مموری ( Micro SD ) بهره می برند . زاویه دید آن ها وسیع و 360 درجه می باشد .

هر دوربین مداربسته لامپی می تواند یک سالن نسبتا بزرگ تا حدود ۸۰ متر مربع را به طور کامل و با کیفیت بالا پوشش دهد .

برای نصب دوربین لامپی می توانید به قسمت مقالات مراجعه نمایید .

دوربین مداربسته ضد آب

دوربین مداربسته ای که در فضای باز نصب می شود باید دارای ویژگی ها و شرایط خاصی باشد . از مهم ترین این ویژگی ها می توان به ضد آب بودن آن اشاره کرد .

دوربین مداربسته ضد آب بطور عمومی استانداردIP بالاتر از ۶۵ دارند. معنی استاندارد و درجه IP65 مقاومت دوربین مداربسته دربرابر نفوذ آب باران است، یعنی این دوربین مداربسته قابلیت استفاده درمحیط های بیرونی را دارد. اما اگر بخواهید برای مکان هایی که بیشتر در معرض آب هستند استفاده کنید باید از استاندارد های بالاتر مانند ip67 و ip68 استفاده کنید .

دوربین مداربسته خورشیدی

دوربین های مداربسته خورشیدی نسل جدیدی از دوربین های مداربسته هستند که دارای نصب بسیار آسانی هستند . کاربرد دوربین مداربسته خورشیدی برای مکان هایی است که دسترسی به برق و یا امکان سیم کشی در آن ها وجود ندارد .

نحوه کارکرد دوربین مداربسته خورشیدی به این صورت است که انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق پنل خورشیدی دریافت می کند و در باتری داخلی خود ذخیره می کند . در مواقعی که نور خورشید نیست از این باتری داخلی بهره می برد . باتری داخلی دوربین های مداربسته خورشیدی ، یک باتری 4 سلولی است .

دوربین مداربسته اتاق کودک

دوربین های اتاق کودک ، دوربین هایی هستند که برای نظارت و ارتباط بیشتر با کودک یا سالمند شما در زمان هایی که خارج از منزل هستید ، طراحی و ساخته شده اند . دوربین های کودک دارای قابلیت مکالمه دو طرفه ، پخش لالایی یا داستان ، دید در شب ، دریافت تصاویر بر روی موبایل هستند . برخی از مدل ها قابلیتی دارند که هنگام گریه کردن یا تکان خوردن نوزادتان به شما هشدار می دهد .

دوربین خودرو

دوربین خودرو برای امنیت بیشتر خودرو نصب می شود . از کاربرد های مهم آن در هنگام تصادفات برای مشخص شدن مقصر حادثه و یا ثبت تصاویر در هنگام طبیعت گردی است . بعضی از آنها دارای دو دوربین هستند و همزمان نقش دوربین دنده عقب را نیز ایفا می کنند . دوربین خودرو از نظر ظاهری دارای دو نوع آینه ای و معمولی می باشد . بعضی از مدل های دوربین خودرو سیم کارت خور و دارای سیستم عامل اندروید هستند که طبیعتا قیمت بالاتری نیز دارند .

تماس با ما

برای اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید

تماس بگیرید